Personlig handledning

Datorskolans IT-hjälp upphörde under 2022

Sedan 2018 har IT-hjälp erbjudits på flera bibliotek runt om i Roslagen. I december 2022 leverades det sista tillfället av tjänsten. Numera jobbar Rasmus med att producera utbildningsmaterial för digitala nybörjare.

Lär dig med Datorskolans nya tjänster:
© 2024 Tech Teach Sverige AB. All rights reserved.