Om Datorskolan

Digital delaktighet - en demokratisk rättighet

Datorskolan grundades 2018 av teknikentusiasten Rasmus som insett att många seniorer och digitala nybörjare kämpade med att förstå och använda teknik.

Genom att erbjuda personlig hjälp och pedagogiska resurser har Datorskolan sedan dess hjälpt tusentals människor att bli mer bekväma och självständiga i den digitala världen.

Datorskolans historia

I början av 2018 kunde Österåkers bibliotek i Åkersberga välkomna Rasmus till deras lokaler för att hålla de första personliga handledningarna.

Efter 4 års tjänstgöring på Apple hade Rasmus tagit steget att följa sin dröm och starta sitt egna företag. Hemkommunen blev den första kunden.

Under den första dagen kom 3 besökare. Veckan därpå 5 stycken. Den tredje veckan hängde 7 personer på låset för att få gratis handledning.

Mellan 2018-2022 har Datorskolan samarbetat med kommunerna Norrtälje, Österåker, Täby, Sollentuna och Lidingö. En gemensam ansökan för bidrag från Stärkta bibliotek beviljades för att utveckla koncept och tjänster för att tillgängliggöra digitalt lärande i bibliotekets lokaler.

Att lära sig om en skärm från en skärm är svårt för digitala nybörjare. Det var grundidén när DigiGuiden utvecklades tillsammans med personalen på biblioteken.

Med färdiga instruktioner på papper kan fler lära sig mer. DigiGuiden används för handledning, kursverksamhet och som ett sätt att inspirera. Med DigiGuider kan personal i offentlig sektor enklare lära ut digitala färdigheter, utan att behöva producera utbildningsmaterial själva.
Akersberga-centrum
En bild på Rasmus Eriksson

Rasmus Eriksson om digital inkludering

Datorskolans grundare
Busstidtabeller och bemannade bankkontor försvinner i snabb takt och idag betraktas Sverige som ett av världens mest digitaliserade land.

Samtidigt lever 1,1 miljoner svenskar utan daglig digital närvaro på internet. För många av dessa innebär det en vardag präglad av utmaningar och en känsla av att inte längre vara delaktig i samhället. Detta kallas för digitalt utanförskap.

Allt som Datorskolan gör syftar till att hjälpa de personer som vill komma ur ett digitalt utanförskap, och jag hoppas att jag även får lov att hjälpa dig.

Med samarbeten med kommuner över hela landet kan jag betrakta de insatser som görs för att höja den digitala kompetensen hos Sveriges invånare. Det är glädjande att se lokala projekt blir till permanenta inslag i välfärden, i synnerhet efter pandemin. Numera utlyses tjänster såsom "IT-fixare" i flera kommuner och jag ser fram emot att se fler kommuner inspireras av detta arbetssätt.

En trevlig och trygg introduktion till den digitala världen är absolut avgörande för att väcka nyfikenhet och lärlust hos nya användare. En kombination av rätt person, metoder och utbildningsmaterial kan garantera detta.

Rasmus Eriksson
VD, Tech Teach Sverige AB

Historian bakom Datorskolan

Datorskolans tidslinje

Viktiga händelser under företagets historia, från 2017 till och med idag.

Företaget startas officiellt

16 januari 2018
Rasmus Eriksson har sagt upp sig från en trygg anställning på Apple för att följa drömmen om att bli egenföretagare. Bolaget Tech Teach Sverige AB registreras hos bolagsverket.

Första kundbesöket

januari 2018
Till en början erbjöd företaget endast hembesök med RUT-avdrag för teknisk support och utbildning i Malmö och Stockholm.

Den första kunden förblir en trogen kund under flera år.

Första biblioteket

januari 2018
Österåkers bibliotek välkomnar Datorskolan som ideell underleverantör för IT-hjälp i biblioteks lokaler. Det första tillfället hade två besökare.

Rasmus bor för tillfället i Malmö och pendlar mellan orterna för att leva upp till löftet om att arbeta ideellt så länge han kan.

Bokningsbara tider för IT-hjälp införs på bibliotek

februari 2018
Ordet om IT-hjälpen på Österåkers bibliotek har spridit sig. Vid öppning klockan 12:00 står 7 personer utanför dörren och vill få hjälp.

Baserat på besökarnas feedback införs en bokningsbar kalender för 80% av tiderna till den kostnadsfria IT-hjälpen.

Två bibliotek i Roslagen anlitar Datorskolan

september 2018
Konceptet med bokningsbara tider och Datorskolan som underleverantör för IT-hjälpen sprider sig. Lidingö stadsbibliotek och Sollentuna bibliotek väljer att anlita företaget för att leverera samma tjänst i kommunerna.

Kommunerna blir de första att betala för Datorskolans tjänst "IT-hjälp".

Satsning med stöd från Kulturrådets Stärkta bibliotek

Hösten 2019
I en gemensam ansökan om medel från Kulturrådets satsning "Stärkta bibliotek" garanteras invånarna i 5 kommuner fortsatt IT-hjälp för 2 år framåt.

Biblioteken i kommunerna Österåker, Sollentuna, Lidingö, Norrtälje och Täby anlitar bolaget för kompetenshöjande insatser för såväl invånare som personal.

Projektet kom att mynna ut i hundratals timmars handledning för invånare och den nya tjänsten "DigiGuiden".

Idén till DigiGuiden föds

29 september 2019
Med inspiration från Mozilla Foundations "Data Detox Kit" föreslår IT-samordaren Peter Svärdh från Biblioteken i Norrtälje att Datorskolan ska börja producera pedagogiska manualer för bibliotekens låntagare.

Idén presenteras spontant av Peter under ett planeringsmöte för kommunerna i det gemensamma projektet med medel från Kulturrådet.

De första guiderna släpps

december 2019
De första IT-guiderna för att ladda hem appar från App Store och Play butik släpps. Guiderna laddas ned av medarbetarna i projektet från en gemensam mapp i molnet.

DigiGuiden Beta lanseras

Hösten 2020
En mer användarvänlig lösning krävs för att publicera och distribuera DigiGuider. Sajten lanseras för de befintliga kunderna och börjar ta form baserat på feedback från användarna.

Totalt 28 guider har tagits fram på ämnen som kondenserats från 2500 timmars handlednings i Stärkta bibliotek-projektet.

Spridning utanför Uppland

Hösten 2020
Vingåker, Gällivare och Sävsjö kommun blir bland de första kommunerna att köpa in tjänsten DigiGuiden. Kjell Sternberg i Vingåkers kommun blir den första i Sverige att arbeta med guiderna i kurssammanhang.

Kommunala socialtjänster upptäcker DigiGuiden

Hösten 2021
Arbetet med att främja digitalt lärande letar sig utanför bibliotekens arenor. Pandemin gör att "digitalisering" är på allas läppar.

Med nya kommunala tjänster såsom digitala fixare eller IT-coacher är det fler och fler som förstår vikten av kunskapshöjande insatser för prioriterade målgrupper.

Sista tillfället av IT-hjälpen

15 december 2022
Sedan den 24 januari 2018 har Rasmus arbetat på bibliotek runt om i Roslagen för att leverara Datorskolans IT-hjälp.

DigiGuiden kräver mer tid och därmed skiftar han fokus till att börja arbeta med DigiGuiden på heltid.

Utan alla besökare till IT-hjälpen hade Datorskolan aldrig funnits till.

Första regionen skaffar DigiGuiden

Våren 2023
Som en av Sveriges ledande styrorganisationer inom bibliotekens arbete för ökad digital delaktighet välkomnas Götabiblioteken som kunder till DigiGuiden.

DigiDel rekommenderar DigiGuiden

Våren 2023
Som samordnande funktion för insatser för ökat digital delaktighet är och förblir DigiDel.se en källa kunskapsutbyte för offentlig sektor och civilsamhället.

Med en officell rekommendation av DigiGuiden som material till handledare står det klart att idén har gjort skillnad.

Med vind i seglen är det viktigt att stanna upp och reflektera vad som kan förbättras eller förändras. I Datorskolans fall innebär de en rad nya prioriteringar för att förvalta detta förtroende.

100 publicerade guider

Våren 2023
Milstolpen är nådd! Med 100 publicerade guider utgör DigiGuidens sortiment ett gediget underlag för digitala nybörjare att lära sig klicka rätt.

Podden "Lär dig med Datorskolan" släpper nya avsnitt

26 april 2023
Idén om att erbjuda innehåll i flera medieformat är inte nytt vid det här laget. En podcast som är inriktad på den digitala tillvaron och grundläggande behov blir ytterligare ett sätt att ta del av kunskap från Datorskolan.

Ny sajt för Datorskolan

Våren 2023
Det kommer en tid då digitala nybörjare inte längre är nybörjare. Då är det viktigt att det finns en trygg resurs för att fortsätta lära sig även på nätet. Datorskolan.com är den platsen.

Att bygga en hemsida är ungefär som att renovera ett hus. I detta fall finns det en stadig grund att stå på. Dessutom finns massor av inredning.

Med återlanseringen av hemsidan Datorskolan.com släpps mängder av innehåll direkt från DigiGuiderna här på sajten. Det gör det möjligt för läsare att få enklare tillgång till pedagogiskt innehåll som är noga utvalt.
© 2024 Tech Teach Sverige AB. All rights reserved.