fbpx
Välj en sida

Om Datorskolan

Utbildningsföretaget som vill göra digital delaktighet till en självklarhet

Pedagogik & värderingar

Lärande är inte ett tillstånd, det är en process, och den vill vi gärna vara delaktiga i. Datorskolans tjänster syftar till att hjälpa den del av befolkningen som lever i ett digitalt utanförskap och inte upptäckt rätt sätt för dem att komma igång med lärandeprocessen.

Vi experimenterar med olika typer av media för att hitta innovativa sätt att lära ut och lära sig. Däribland genom att skapa utbildningsmaterial, leverera föreläsningar eller producera videokurser.

Datorskolan - Person med telefon

Rasmus Eriksson – Ansiktet bakom Datorskolan

Busstidtabeller och bemannade bankontor försvinner i snabb takt och idag betraktas Sverige som världens mest digitaliserade land. Samtidigt lever 1,1 miljoner svenskar utan daglig digital närvaro på internet. För många av dessa innebär det en vardag präglad av utmaningar och en känsla av att inte längre vara delaktig i samhället. Detta kallas för digitalt utanförskap.

Allt som Datorskolan gör syftar till att hjälpa de personer som vill komma ur ett digitalt utanförskap, och jag hoppas att jag även får lov att hjälpa dig.

Datorskolans historia

I början av 2018 kunde Österåkers bibliotek i Åkersberga välkomna Rasmus Eriksson till deras lokaler för att hålla de första personliga handledningarna.

Efter 4 års tjänstgöring på Apple hade Rasmus tagit steget att följa sin dröm och starta sitt egna företag. Hemkommunen blev den första kunden.

Under den första dagen kom 3 besökare. Veckan därpå 5 stycken. Den tredje veckan hängde 7 personer på låset för att få gratis handledning.

Akersberga-centrum-datorskolan
Exempel_pa_DigiGuiden_kivra

Mellan 2018-2022 har Datorskolan samarbetat med kommunerna Norrtälje, Österåker, Täby, Sollentuna och Lidingö. En gemensam ansökan för bidrag från Stärkta bibliotek beviljades för att utveckla koncept och tjänster för att tillgängliggöra digitalt lärande i bibliotekets lokaler.

Att lära sig om en skärm från en skärm är svårt för digitala nybörjare. Det var grundidén när DigiGuiden utvecklades tillsammans med personalen på biblioteken.

Med färdiga instruktioner på papper kan fler lära sig mer. DigiGuiden används för handledning, kursverksamhet och som ett sätt att inspirera. Med DigiGuider kan personal i offentlig sektor kan enklare lära ut digitala färdigheter, utan att behöva producera utbildningsmaterial själva.

Vill du veta mer om DigiGuiden?