fbpx

Om Datorskolan

Utbildningsföretaget som vill göra digital delaktighet till en självklarhet

Vårt arbetssätt

Lärande är inte ett tillstånd, det är en process, och den vill vi gärna vara delaktiga i. Datorskolans tjänster syftar till att hjälpa den del av befolkningen som lever i ett digitalt utanförskap och inte upptäckt rätt sätt för dem att komma igång med lärandeprocessen.

Vi experimenterar med olika typer av media för att hitta innovativa sätt att lära ut och lära sig. Däribland fysiska träffar, pappersguider eller förinspelade videokurser.

Erfarenhet

  • +1000 hjälpta människor
  • Samarbeten med bibliotek
  • Produktion av undervisningsmaterial

Värderingar

  • Användaren i fokus
  • Pedagogik & empati
  • Innovation

Ansiktet bakom Datorskolan

Rasmus Eriksson | rasmus@datorskolan.com | 0730 63 66 66

Busstidtabeller och bemannade bankontor försvinner i snabb takt och idag betraktas Sverige som världens mest digitaliserade land. Samtidigt lever 1,1 miljoner svenskar utan daglig digital närvaro på internet. För många av dessa människor innebär det en vardag präglad av utmaningar och en känsla av att inte längre vara delaktiga i samhället. Detta kallas för digitalt utanförskap.

Allt som Datorskolan gör syftar till att hjälpa de personer som vill komma ur ett digitalt utanförskap, och jag hoppas att jag även får lov att hjälpa dig.

Kontakta oss

Ställ en fråga eller lämna dina uppgifter för att bli uppringd.