Datorskolans IT-Guider

Digital delaktighet i analogt format

Kategorier för IT-guiderna

Digitala banktjänster

Sociala medier

w

Kommunikation

Samhällstjänster

Underhållning

Vardagliga ämnen

Målgrupp: Nybörjare

Med numrerade steg-för-steg-instruktioner och beskrivande bilder är målet att du lära dig grunderna i ämnet som behandlas.

Publicerade guider

Papper – ett bekant format

Håll guiden i din hand, sortera din samling i en pärm för att enkelt gå tillbaka och repetera.

  • Svårighetsgrad 50% 50%
  • Användarnytta 80% 80%

Tydlig klassifiering

Guiderna är tydligt klassade efter svårighetsgrad och användarnytta. Lär dig från grunden eller hoppa in i de mer utmanade ämnena.

En licens – alla platser

En kommunlicens ger hela organisationenrätt att distribuera guider i alla verksamheter i kommunal regi.

R

Bibliotek

R

Digidelcenter

R

Äldreboenden

R

Träffpunkter

R

Gruppboenden

R

Dagliga verksamheter

R

Skolor

R

Kommuncenter

Enkel hantering för verksamheten

"

Plattform för nedladdning

Underhåll av innehåll

Print on demand

w

Få mer information om tjänsten

Vi lyssnar gärna på er verksamhet för att höra om era behov och berätta om Datorskolans IT-Guider.